Manipruek Natural Terrior รองกล้วย Coffee De Hmong 100 g.

300.00 ฿400.00 ฿
Tax included.

คุณวิชัย กำเนิดมงคล หรือ”รองกล้วย” เจ้าของ “Coffee De Hmong กาแฟเดอม้ง” 🧡 หนึ่งในเกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูปกาแฟจากดอยมณีพฤกษ์ จังหวัดน่าน ผู้ที่บอกเล่าเรื่องราวกาแฟของเกษตรกรต้นน้ำ ผ่านเมล็กกาแฟหลากหลายสายพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็น ทิปปิก้า จาวา หรือแม้แต่ เกชา/เกอิชา
.
จุดเด่นของกาแฟ Coffee De Hmong ของรองกล้วย คือ การผลิตกาแฟที่เน้นผลผลิตออร์แกนิก 🌱 มีการใช้ปุ๋ยหมักทำเอง และยังใส่ใจในทุกรายละเอียดไม่ว่าจะเป็น การปลูกกาแฟในป่า เพื่อให้ต้นกาแฟได้อยู่ภายใต้ร่มไม้ใหญ่ตามธรรมชาติ ให้สภาพแวดล้อมเอื้อต่อต้นกาแฟมากที่สุด ยิ่งไปกว่านั้นดอยมณีพฤกษ์พื้นที่ปลูก ยังมีลักษณะเด่นสำคัญ คือ มีดินภูเขาไฟ 🏔 ที่เหมาะสมกับการปลูกกาแฟ เพราะมีแร่ธาตุโพแทสเซียมสูง
.
Taste Notes:
Pineapple Jam, Caramel, Silky & Juicy Mouthfeel
.
Origin: Nan, Thailand
Producer: Coffee De Hmong (รองกล้วย)
Process: Natural Process
Altitude: 1,300 m.a.s.l
.
Roast Level:
Light Roast
.
100 g.