On Sale

Basic Barista

Sale price

 • - 0%
 • ( / )

  -ทฤษฎี

  > พื้นฐานของการเป็น Barista > Coffee knowledge > การสกัดกาแฟ Perfect shot > แนะนำการคัดและเลือกกาแฟ วิธีการเก็บรักษา

  -ปฏิบัติ

  > การทำกาแฟร้อน>> การสตีมนม >>การเทลายพื้นฐาน > การทำกาแฟเย็น>>พร้อมส่วนผสม > การทำเครื่องดื่มแบบร้อน>> พร้อมส่วนผสม > การทำเครื่องดื่มแบบเย็น >> พร้อมส่วนผสม

  1คน 15,000.- 2คน 20,000.-

  เรียนที่สาขาฮันเตอร์พุทธมณฑลสายหนึ่ง

  ให้ Add LINE จาก QR Code เพื่อสมัครเรียนหรือสอบถามเนื้อหาเพิ่มเติม หรือกด link LINE ที่นี่