Basic Barista

Basic Barista


-ทฤษฎี

> พื้นฐานของการเป็น Barista > Coffee knowledge > การสกัดกาแฟ Perfect shot > แนะนำการคัดและเลือกกาแฟ วิธีการเก็บรักษา

-ปฏิบัติ

> การทำกาแฟร้อน>> การสตีมนม >>การเทลายพื้นฐาน > การทำกาแฟเย็น>>พร้อมส่วนผสม > การทำเครื่องดื่มแบบร้อน>> พร้อมส่วนผสม > การทำเครื่องดื่มแบบเย็น >> พร้อมส่วนผสม

1คน 10,000.- 2คน 12,000.-

ให้ Add LINE จาก QR Code เพื่อสมัครเรียนหรือสอบถามเนื้อหาเพิ่มเติม หรือกด link LINE ที่นี่