Introduction to Cupping

Introduction to Cupping


- เทรนเรื่องการดมกลิ่นที่มีอยู่ในกาแฟ
1. Enzymatic
2. Sugar browning
3. Dry distillation
4. Taint & Fault
- Cupping  กาแฟ process  แบบwashed & natural
- Triangulation กาแฟ process  แบบ wash & natural
- Sensory skill
4,000 บาท/ท่าน
ให้ Add LINE จาก QR Code เพื่อสมัครเรียนหรือสอบถามเนื้อหาเพิ่มเติม