Introduction to Roasting

Introduction to Roasting


- เคมีในกาแฟ
- โครงสร้างของเมล็ดกาแฟ
- การขยายตัวของเซลลูโลส ในช่วงโปรไฟล์การคั่ว
- ทิศทางความร้อนสู่เมล็ดกาแฟ
- ทิศทางการไหม้ในเมล็ดกาแฟ
- ความหมายของโปรไฟล์
- ทดลองคั่ว
-ชิม
-คั่วซ่อม
 
ให้ Add LINE จาก QR Code เพื่อสมัครเรียนหรือสอบถามเนื้อหาเพิ่มเติม