สอนคัดเลือกเมล็ดพันธุ์กาแฟจากไร่
เรียนรู้ต้นกำเนิดของกาแฟ

Siphon
World Champion
2018

Thailand National
Barista Champion
2019

Thailand National
Brewer Cup Champion
2020